ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

จ้างปรับปรุงห้อวฝึกซ้อมกีฬาลีลาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (เครื่องสกัดสารตัวอย่างด้วยของไหล (คาร์บอนไดออกไซด์) เหนือจุดวิกฤต หรือภายใต้สภาวะวิกฤตยวดยิ่ง) จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

ซื้อชุดทำอาหารผงแบบนาโน จำนวน 2 ชุด

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

เหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ตำบลโคกคาม อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

ครุภัณฑ์เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสูญญากาศ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1. ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1. จ้างออกแบบโครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน อาคาร ๑,๒,๓ และ ๔ คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

1. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและ

สำนักงาน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา

8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2561)