ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

จ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์

และพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิต

ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1- 7 (ครั้งที่ 2) จำนวน 11 เดือน

(เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

จ้างทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปี 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

ซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ และติดตั้งห้องผลิต KU Fresh Milk

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

บำรุงรักษาระบบ ERP Microsoft Dynamics AX

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

ก่อสร้างกลุ่มอาคารแปรรูปและบรรจุสิน จำนวน 1 โครงการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 470 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี

(1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 395 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS ระยะที่ 2

จำนวน 1 ระบบ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 กันยายน 2562

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร

ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

ซื้อพระพุทธชินราช สิรินธร รุ่นเฉลิมพระเกียรติ สธ. ปี 2539

สำหรับงาน นนทรีสีทอง 62

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคาร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

เช่ารถยนต์สำหรับรับรองผู้บริหารและรถยนต์นั่งส่วนกลาง

จำนวน 5 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านฝึกหัดนิสิตคหกรรมศาสตร์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ซื้อรถบรรทุกการเกษตร (อีแต๋น) จำนวน 2 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต

ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิต

ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 – 7 จำนวน 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต

ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักนิสิต

ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 จำนวน 1 งาน

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่อยู่ในความดูแล

ของกองกิจการนิสิต ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์-ที่นอน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

จ้างบริการติดตามข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 1,600 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ซื้อโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่

และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์สกอร์บอร์ดไฟฟ้า LED จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

จ้างเหมาบริการดูแลสวนภายใน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง

จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านถนนวิภาวดีรังสิต

จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม

จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักการกีฬา

ระยะเวลา 12 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

เปลี่ยนแปลงแผน ซื้อกล้องวงจรปิดชนิด IP พร้อมเลนซ์

จำนวน 32 เครื่อง

และเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

จัดซื้อระบบห้องสมุดอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต อาคารงานกิจการนิสิต

อาคารคอมพิวเตอร์ และอาคารซ่อมบำรุง ระยะเวลา 12 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2

และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

บริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา

ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยบุคลากร

ซ.พหลโยธิน 45

หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอน

และสำนักงาน (อาคาร 1,2,3 และ 4) คณะบริหารธุรกิจ

ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสารนิเทศ 50 ปี

จำนวน 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร

ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลาง

และประตู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน และอาคารสัตว์ทดลอง

ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 68 คน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าบริหาร

ที่จอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง 2

ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 300 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 900 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา

ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จ้างสร้างยานพาหนะและขนส่งเรือไฟฟ้าต้นแบบ

จำนวน 1 ลำ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1,

อาคาร KU Mini shop, อาคาร KU Green และ

อาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

บริเวณอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง 1

โรงอาหาร 2 อาคาร KU Mini Shop ,

KU Green และ KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษา

ทางสัตวแพทย์ (อาคาร A) จำนวน 209 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

จ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บกล่องยูเอชทีและถนน จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์จำกัด

รังสีแบบละเอียดสูง แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน

(อาคาร 1,2,3,4 และพื้นที่โดยรอบอาคาร) คณะบริหารธุรกิจ

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง

30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ทำเสื้อรุ่น เคยู 79 จำนวน 9,000 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ซื้อกล้องวงจรปิดชนิด IP พร้อมเลนซ์ จำนวน 32 เครื่อง

และเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1,

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต)

จำนวน 12 เดือน

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุม มก.,

ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ,

อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ศาลากลางแจ้ง

และบุษบก (สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร)

จำนวน 12 เดือน

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา 12 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จัดซื้อพรมเวที บันไดข้างเวที และลาดพระบาท

อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายใน

วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

(1) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก.

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

(2) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการ มก.

ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

(3) จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

อาคารหอประชุมใหญ่ มก. ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการโครงการกำจัดผักตบชวา

โดยเทคโนโลยีชีวภาพวิธี

เพื่อแม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน

จำนวน 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบโรงเรือนเพาะปลูก

พร้อมระบบบริหารจัดการสมาร์ทมอนิเตอร์ริ่ง

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโครงการพัฒนา

พื้นสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

ศูนย์บ้านแม่ระเมิง ศูนย์บ้านวะโดรโกร

และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แม่สามแลบ ศูนย์บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

ศูนย์บ้านวะโดรโกร และโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ

ศูนย์บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องยกระดับความสูงน้ำ

เครื่องดักตะกอนทราย เครื่องลำเลียงน้ำ และ

อุปกรณ์ประกอบในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวงแม่สอง ศูนย์บ้านแม่ระเมิง

ศูนย์บ้านวะโดรโกร และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ

ศูนย์บ้านปูคำ-ห้วยแห้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยาน

และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี

ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง

จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1,

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน

และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต) จำนวน 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

จ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อบริการทัวร์ในโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง

(นบส.) รุ่นที่ 72-73 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 วัน

ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

และระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์

ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

ซื้อระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์และข่ายสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง

ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ดำเนินการบริการระบบสนับสนุนการจัดสอบคัดเลือกบุคคล

ของการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

จ้างซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 3 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม

จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ) ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี

15 ปีอย่างมีคุณภาพ จำนวน 162 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เปลี่ยนแปลงแผนรายการซื้อเครื่องวิเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร

จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านถนนวิภาวดีรังสิต

จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ อาคารศูนย์เรียนรวม 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

จ้างเหมาผลิตและติดตั้งชุดระบบกำจัดขยะแบบผสมผสาน

เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

ซื้อเครื่องจักรโรงงาน และติดตั้งห้องผลิต KU Fresh Milk

จํานวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

ซื้อชุดครุภัณฑ์ออกกำลังกายประเภท Cardio

จำนวน 7 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

ซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและ

พลังงานทางความร้อนของสาร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่นความเร็วสูง

จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ

ห้องฝึกอบรมรวมอุปกรณ์ประกอบและ

อุปกรณ์เครือข่ายเพื่อการเชื่อมต่อ รายการ

AI Server พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

ซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour)

พร่องไขมันชนิด (Non-GMO)

จำนวน 187 ตัน (187,000 กก.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมระบบไฟฟ้า

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

จ้างเหมาทำห้องคลีนรูม และงานกั้นผนังห้อง

โดย Smart Board พร้อมทาสี จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ตำบลกำแพงแสน

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร

ระยะเวลา 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2562

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรด

พร้อมเครื่องหาปริมาณไขมัน

ทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

จ้างซ่อมแซมระบบแสงสว่างสนามรักบี้ฟุตบอล

สนามบาสเกตบอล และสนามฮอกกี้ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดวิเคราะห์

จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

จ้างผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากข้าว

จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบส่วนกลาง (Server,Network,Storage,Os,Display)

และติดตั้งระบบ Command Center สำหรับ

รักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ศูนย์เรียนรวม 1

จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อระบบโปรแกรม Formula SQL พร้อมอบรม

ติดตั้งและค่าบริการ Customization

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดการสะท้อนแสงของงานทาง

จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

บำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยแสงอินฟาเรดพร้อมกล้องไมโครสโครป

(FT-IR Microscope)

จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน

(เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

ครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

จ้างเหมาทำซุ้ม (KIOSKS) เพื่อใช้จำหน่ายอาหาร

บริเวณโรงอาหารกลาง 2 โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ

(KU Night Food) จำนวน 13 หลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มกราคม 2562

ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

จ้างเหมาดำเนินการจัดพื้นที่งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

ซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2

เฟส 2 (2401, 2404, 2409, 2411,

2412, 2413, 2414, 2415)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เช่าเต็นท์สำหรับงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

จำนวน 9 วัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคาร 18

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

ซื้อยานพาหนะและเทคโนโลยีตรวจวัดอัตโนมัติ

จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour)

พร่องไขมัน ชนิด (Non-GMO)

จำนวน 100 ตัน (100,000 กก.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 5 ลิตร

จำนวน 1 ชุด และชุด Ultrafiltration

Cross flow จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จำนวน 8 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ทำอาหารเย็น (โต๊ะจีน) สำหรับงานขอบคุณบุคลากร

ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

จ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อบริการทัวร์ในโครงการหลักสูตร

ฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นบส.กษ.) รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 วัน

(ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร จำนวน 437 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

1.ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดสกลนคร

2.ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสกลนคร

3.ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมี) จำนวน 33 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์เรียนรวม 1

จำนวน 10 ห้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ซื้อเสื้อโปโล ปกเชิ้ต สีเหลือง ผ้า Micro Polyester Atom

ปัก KU และดอกนนทรี จำนวน 11,000 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ซื้อชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ซื้อระบบข้อมูลของศูนย์ควบคุมส่วนกลางของ

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ซื้อวัตถุดิบอาหาร เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ของแห้ง 

ขนมและอื่น ๆ (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561

– เดือนมีนาคม 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place

(อาคารบริการเรียนรู้) อาคารศูนย์มัลติมิเดีย และ

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ปรับปรุงและซ่อมแซมราวเหล็กรอบอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1

จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

จ้างตัดชุดวอร์ม จำนวน 1,000 ชุด