ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 900 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จ้างสร้างยานพาหนะและขนส่งเรือไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน 1 ลำ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1, อาคาร KU Mini shop, อาคาร KU Green และอาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหาร 2 อาคาร KU Mini Shop , KU Green และ KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (อาคาร A) จำนวน 209 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

จ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บกล่องยูเอชทีและถนน จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์จำกัดรังสีแบบละเอียดสูง แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3,4 และพื้นที่โดยรอบอาคาร) คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ทำเสื้อรุ่น เคยู 79 จำนวน 9,000 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ซื้อกล้องวงจรปิดชนิด IP พร้อมเลนซ์ จำนวน 32 เครื่อง และเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต) จำนวน 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุม มก., ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ, อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ศาลากลางแจ้ง และบุษบก (สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จัดซื้อพรมเวที บันไดข้างเวที และลาดพระบาท อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

(1) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

(2) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

(3) จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม อาคารหอประชุมใหญ่ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการโครงการกำจัดผักตบชวาโดยเทคโนโลยีชีวภาพวิธี เพื่อแม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน จำนวน 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบโรงเรือนเพาะปลูกพร้อมระบบบริหารจัดการสมาร์ทมอนิเตอร์ริ่งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการพัฒนาพื้นสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ศูนย์บ้านแม่ระเมิง ศูนย์บ้านวะโดรโกร และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ศูนย์บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ศูนย์บ้านวะโดรโกร และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ศูนย์บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องยกระดับความสูงน้ำ เครื่องดักตะกอนทราย เครื่องลำเลียงน้ำ และอุปกรณ์ประกอบในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ศูนย์บ้านแม่ระเมิง ศูนย์บ้านวะโดรโกร และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ศูนย์บ้านปูคำ-ห้วยแห้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต) จำนวน 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

จ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อบริการทัวร์ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง(นบส.) รุ่นที่ 72-73 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 และระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ (ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

ซื้อระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์และข่ายสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ดำเนินการบริการระบบสนับสนุนการจัดสอบคัดเลือกบุคคล ของการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

จ้างซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 3 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ) ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จำนวน 162 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เปลี่ยนแปลงแผนรายการซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านถนนวิภาวดีรังสิต จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ อาคารศูนย์เรียนรวม 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

จ้างเหมาผลิตและติดตั้งชุดระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

ซื้อเครื่องจักรโรงงาน และติดตั้งห้องผลิต KU Fresh Milk จํานวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

ซื้อชุดครุภัณฑ์ออกกำลังกายประเภท Cardio จำนวน 7 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

ซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่นความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกอบรมรวม อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อการเชื่อมต่อ รายการ AI Server พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

ซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour) พร่องไขมันชนิด (Non-GMO) จำนวน 187 ตัน (187,000 กก.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมระบบไฟฟ้า

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

จ้างเหมาทำห้องคลีนรูม และงานกั้นผนังห้องโดย Smart Board พร้อมทาสี จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดพร้อมเครื่องหาปริมาณไขมันทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

จ้างซ่อมแซมระบบแสงสว่างสนามรักบี้ฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสนามฮอกกี้ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

จ้างผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากข้าว จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบส่วนกลาง (Server,Network,Storage,Os,Display) และติดตั้งระบบ Command Center สำหรับรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ศูนย์เรียนรวม 1 จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อระบบโปรแกรม Formula SQL พร้อมอบรม ติดตั้งและค่าบริการ Customization

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดการสะท้อนแสงของงานทาง จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

บำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยแสงอินฟาเรดพร้อมกล้องไมโครสโครป (FT-IR Microscope) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

ครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

จ้างเหมาทำซุ้ม (KIOSKS) เพื่อใช้จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารกลาง 2 โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food) จำนวน 13 หลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

จัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มกราคม 2562

ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

จ้างเหมาดำเนินการจัดพื้นที่งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

ซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟส 2 (2401, 2404, 2409,

2411, 2412, 2413, 2414, 2415)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เช่าเต็นท์สำหรับงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 จำนวน 9 วัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

จ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

ซื้อยานพาหนะและเทคโนโลยีตรวจวัดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour) พร่องไขมัน ชนิด (Non-GMO) จำนวน 100 ตัน

(100,000 กก.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ชุด และชุด Ultrafiltration Cross flow จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ทำอาหารเย็น (โต๊ะจีน) สำหรับงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

จ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อบริการทัวร์ในโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 วัน (ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร จำนวน 437 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

1.ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดสกลนคร

2.ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสกลนคร

3.ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมี) จำนวน 33 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จำนวน 10 ห้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ซื้อเสื้อโปโล ปกเชิ้ต สีเหลือง ผ้า Micro Polyester Atom ปัก KU และดอกนนทรี

จำนวน 11,000 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จำนวน 3 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ซื้อชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ซื้อระบบข้อมูลของศูนย์ควบคุมส่วนกลางของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ซื้อวัตถุดิบอาหาร เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ของแห้ง ขนมและอื่น ๆ (ระยะเวลาตั้งแต่

เดือนธันวาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารศูนย์มัลติมิเดีย และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ปรับปรุงและซ่อมแซมราวเหล็กรอบอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

จ้างตัดชุดวอร์ม จำนวน 1,000 ชุด